Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Bộ 3 Thần Tinh Linh

Chuỗi Sự Kiện: Bộ 3 Thần Tinh Linh 22.10.2019

Nạp Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 22/10/2019 - 25/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Tích Nạp Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
50 Kim Cương 25
Kim Cương Khóa 25
Thần Lực 1000
100 Kim Cương 50
Kim Cương Khóa 50
Hắc Thiết 500
200 Kim Cương 100
Kim Cương Khóa 100
Lv-50 Mẫu Vũ Khí 1
500 Túi Mảnh Lam 5
Túi Mảnh Tím 5
Túi Mảnh Cam 5
Phiếu Tầm Bảo 5
800 Túi Mảnh Lam 10
Túi Mảnh Tím 10
Túi Mảnh Cam 10
Phiếu Tầm Bảo 10
1000 Túi Mảnh Lam 20
Túi Mảnh Tím 20
Túi Mảnh Cam 20
Phiếu Tầm Bảo 20
3000 Túi Mảnh Đỏ 5
Phiếu Tầm Bảo 20
Sao Lùn 10
Thẻ Cam Ngẫu Nhiên 1
Mảnh Freud 30
5000 Túi Mảnh Đỏ 10
Phiếu Tầm Bảo 30
Sao Lùn 20
Hộp Đấu Kỹ - Cao 1
Mảnh Freud 70
10.000 Túi Mảnh Đỏ 20
Phiếu Tầm Bảo 50
Sao Lùn 30
Hộp Thiên Phú - Lv3 1
Mảnh Freud 100

Tiêu Phí Trả Lễ

Thời gian diễn ra: 22/10/2019 -25/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tiêu Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ tính khi tiêu bằng Kim Cương, không tính Kim Cương Khóa

Tiêu Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
500 Mảnh Sia 30
Mảnh Sarian 30
Mảnh Edward 30
1000 Mảnh Thời Trang 80
Thần Lực 50.000
Linh Thú Đan 50
3000 Mảnh Sia 80
Mảnh Sarian 80
Mảnh Edward 80
5000 Mảnh Thời Trang 100
Lv3-Vật Phòng 1
Lv3-Pháp Phòng 1
10.000 Lv3-Thánh Chiến Thế 1
Lv3-Thánh Pháp Thể 1
Mảnh Sia 100
20.000 Lv3-Bảo Mệnh 1
Lv3-Hút Máu 1
Mảnh Sarian 100
40.000 Lv3-Cường Công 1
Mảnh Edward 100
Lv3-Bạo 1
60.000 Lv4-Pháp Phòng 1
LV4-Vật Phòng 1
Phiếu Tầm Bảo 10
80.000 Túi Kỳ Tích 5
Phiếu Tầm Bảo 30
Mảnh Sia 100
Trăng Sáng 2
100.000 Đá Tinh Quang 20
Phiếu Tầm Bảo 50
Mảnh Sarian 100
Mặt Trời Chói Lòa 5
150.000 Mảnh Thời Trang 500
Mảnh Edward 100
Phiếu Tầm Bảo 100
Vũ Trụ 2
200.000 Mảnh Thời Trang 800
Mảnh Edward 200
Mảnh Sarian 200
Mảnh Sia 200

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 22/10/2019 -28/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Top Nạp

Thời gian diễn ra: 22/10/2019 -28/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Lưu Ý: Để lên được BXH cần phải nạp ít nhất 10.000KC, đối với những server ít người dù có tên trên BXH nhưng không nạp đủ 10.000KC cũng không được nhận quà

- Chỉ tính Kim Cương không tính xu ở trong ví

Top Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
1 Mảnh Nieer 700
Mảnh Sia 700
Mảnh Sarian 700
2 Mảnh Nieer 500
Mảnh Sia 500
Mảnh Sarian 500
3 Mảnh Nieer 350
Mảnh Sia 350
Mảnh Sarian 350
4 Mảnh Nieer 200
Mảnh Sia 200
Mảnh Sarian 200
5 Mảnh Nieer 100
Mảnh Sia 100
Mảnh Sarian 100