Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Đón Lộc - Nhân quà HOT

Chuỗi Sự Kiện: Đón Lộc - Nhân quà HOT 27.01.2020

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Mỗi ngày sẽ reset lại vể mốc đầu. Phải tự nhận quà bằng thủ công, qua ngày không nhận sẽ mất, quà không tự gửi về thư

Tiêu Phí Trả Lễ

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tiêu Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ tính khi tiêu bằng Kim Cương, không tính Kim Cương Khóa

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Kho Báu Thần

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Vòng May Mắn

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Tiêu Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.1.31

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Quà Tiêu Liên Tục

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

 Trong thời gian hoạt động,mỗi ngày nạp 2000 Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng sau

 Tiêu liên tục trong 4 ngày mỗi ngày 2000 Kim Cương, sau 3 ngày nhận phần quà cực khủng

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm