Thông Linh Sư

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Giỗ Tổ Vua Hùng

Chuỗi Sự Kiện: Giỗ Tổ Vua Hùng 30.03.2020

Nạp Đầu Mỗi Ngày

Thời gian diễn ra: 31/03/2020 - 11/04/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng có giá trị, các phần thưởng tương ứng vào các ngày 2 4 6 8 10 12

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng như sau

Quà Nạp Liên Tục

Thời gian diễn ra: 31/03/2020 - 03/04/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động, Nạp 500KC mỗi ngày sẽ nhận được các vật phẩm sau

Nạp liên tục 500KC trong vòng 4 ngày liên tiếp khi hoạt động đang diễn ra sẽ nhận được các phần thưởng như sau

Vòng May Mắn

Thời gian diễn ra: 31/03/2020 - 03/04/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Tiêu Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 31/03/2020 - 06/04/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 01/04/2020 - 05/04/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 3/4/2020 - 6/04/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ