Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Huyết Nha Dực - Erding

Chuỗi Sự Kiện: Huyết Nha Dực - Erding 06.01.2020

Nạp Đầu Mỗi Ngày

Thời gian diễn ra: 07/01/2020 - 18/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng có giá trị, các phần thưởng tương ứng vào các ngày 2 4 6 8 10 12

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng như sau

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 07/01/2020 - 10/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Top Nạp

Thời gian diễn ra: 07/01/2020 - 10/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 10/01/2020 - 13/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Mỗi ngày sẽ reset lại vể mốc đầu. Phải tự nhận quà bằng thủ công, qua ngày không nhận sẽ mất, quà không tự gửi về thư

Tiêu Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 10/01/2020 - 13/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Quà Tiêu Liên Tục

Thời gian diễn ra: 10/01/2020 - 13/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

 Trong thời gian hoạt động,mỗi ngày nạp 2000 Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng sau

 Tiêu liên tục trong 4 ngày mỗi ngày 2000 Kim Cương, sau 3 ngày nhận phần quà cực khủng

Vòng May Mắn

Thời gian diễn ra: 10/01/2020 - 13/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 07/01/2020 - 13/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 07/01/2020 - 13/01/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm