Thông Linh Sư

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: LuCa và những người bạn

Chuỗi Sự Kiện: LuCa và những người bạn 26.11.2019

Tiêu Phí Trả Lễ

Thời gian diễn ra: 26/11/2019 - 29/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

 Trong thời gian hoạt động,mỗi ngày tiêu Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng sau

Mốc Tiêu Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
500 Mảnh Sia 30
Mảnh Sarian 30
Mảnh Edward 30

1000
Mảnh Thời Trang 80
Thần Lực 50000
Linh Thú Đan 50

3000
 
Mảnh KuruII 80
Mảnh Eva 80
Mảnh Katarina 80

5000
 
Mảnh KuruII 150
Mảnh Eva 150
Mảnh Katarina 150

10000
 
Mảnh KuruII 250
Mảnh Eva 250
Mảnh Katarina 250

20000
 
Mảnh Halvern 100
Lv3 - Hút Máu 1
Lv3 - Bảo Mệnh 1

40000
 
Lv3 - Cường Công 1
Mảnh Halvern 100
Lv3 - Bạo 1

60000
Lv4 - Vật Phòng 1
Mảnh Halvern 100
Lv4 - Pháp Phòng 1


80000
 
Túi Kỳ Tích 5
Phiếu Tầm Bảo 30
Mảnh Sia 100
Trăng Sáng 5
100000
 
Mảnh Halvern 200
Đá Tinh Quang 20
Phiếu Tầm Bảo 50
Mặt Trời Chói Lòa 5


150000
 
Mảnh Halvern 200
Mảnh Thời Trang 500
Phiếu Tầm Bảo 50
Vũ Trụ 2

200000
Phiếu Tầm Bảo 100
Mảnh Luca 300
Mảnh Edward 300
Mảnh Freud 300

Tiêu Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 26/11/2019 - 29/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tiêu 4000 Kim Cương mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ tính khi tiêu bằng Kim Cương, không tính Kim Cương Khóa

Vật Phẩm  Linh Thú Đan Đá Tinh Quang Mảnh Phù Túi Mảnh Đỏ Mảnh Edward
Hình Ảnh
Ngày 1
Số Lượng 300 50 100 10 100
Ngày 2
Số Lượng 500 50 200 15 200
Ngày 3
Số Lượng 800 100 300 20 300
Ngày 4
Số Lượng 1000 250 400 30 400

Quà Tiêu Liên Tục

Thời gian diễn ra: 26/11/2019 - 29/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

 Trong thời gian hoạt động,mỗi ngày nạp 1500 Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng sau

 Tiêu liên tục trong 4 ngày mỗi ngày 2000 Kim Cương, sau 3 ngày nhận phần quà cực khủng

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 26/11/2019 - 02/12/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 26/11/2019 - 02/12/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm


CHUỖI EVENT NẠP LẦN ĐẦU

HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP NHANH

HƯỚNG DẪN TĂNG LỰC CHIẾN NHANH

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ TÂN THỦ

HƯỚNG DẪN MUA THẺ THÁNG

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC LINH SƯ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.