Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Mừng Update Nguyệt Thố-HuaLi

Chuỗi Sự Kiện: Mừng Update Nguyệt Thố-HuaLi 19.11.2019

Nạp Đầu Mỗi Ngày

Thời gian diễn ra: 18/11/2019 - 29/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng có giá trị, các phần thưởng tương ứng vào các ngày 2 4 6 8 10 12

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng như sau

Top Nạp

Thời gian diễn ra: 19/11/2019 - 22/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

TOP Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
1 Túi Mảnh Đỏ 80
Tình Trần Thạch 700
Vũ Trụ 12
2 Túi Mảnh Đỏ 60
Tình Trần Thạch 500
Vũ Trụ 8
3 Túi Mảnh Đỏ 40
Tình Trần Thạch 300
Vũ Trụ 5
4 Túi Mảnh Đỏ 20
Tình Trần Thạch 200
Vũ Trụ 3
5 Túi Mảnh Đỏ 20
Tình Trần Thạch 200
Vũ Trụ 1

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 19/11/2019 - 22/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Mốc Nạp Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
100 Vàng 9999
KC Khóa 100
Mảnh HuaLi 5
200 Thuốc Exp Lv3 50
Trận Pháp-Cao 50
Mảnh HuaLi 10
300 Hắc Thiết 300
Siêu Pha Lê 50
Mảnh HuaLi 20
600 Mảnh Phù 50
Lv4-Hộp Phù Cam 1
Đá Tinh Quang 10
Mảnh HuaLi 30
1000 Mảnh Phù 100
Lv5-Hộp Phù Cam 1
Đá Tinh Quang 20
Mảnh HuaLi 50
3000 Mảnh Phù 150
Lv6-Hộp Phù Cam 1
Đá Tinh Quang 30
Mảnh HuaLi 100
5000 Mảnh Thời Trang 100
Tinh Trần Thạch 200
Hộp Đấu Kỹ 5
Mảnh HuaLi 150
Vũ Trụ 3
10.000 Mảnh Thời Trang 300
Tinh Trần Thạch 300
Hộp Đấu Kỹ 10
Mảnh HuaLi 200
Vũ Trụ 5
20.000 Mảnh Thời Trang 500
Tinh Trần Thạch 400
Hộp Đấu Kỹ 15
Mảnh HuaLi 300
Vũ Trụ 10

Vòng May Mắn

Thời gian diễn ra: 19/11/2019 - 22/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp 60KC sẽ nhận được 1 phiếu rút thưởng, đủ phiếu yêu cầu sẽ được quay vòng quay may mắn

Tích Tiêu

Thời gian diễn ra: 22/11/2019 - 25/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động, tiêu 2000KC mỗi ngày sẽ nhận được các vật phẩm sau

Tiêu liên tục 2000KC trong vòng 4 ngày liên tiếp khi hoạt động đang diễn ra sẽ nhận được các phần thưởng như sau

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 19/11/2019 - 25/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 19/11/2019 - 25/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm


CHUỖI EVENT NẠP LẦN ĐẦU

HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP NHANH

HƯỚNG DẪN TĂNG LỰC CHIẾN NHANH

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ TÂN THỦ

HƯỚNG DẪN MUA THẺ THÁNG

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC LINH SƯ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.