Thông Linh Sư

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Cốt Linh Sarian và thu phục Long Nữ Ainette

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Cốt Linh Sarian và thu phục Long Nữ Ainette 28.10.2019

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 29/10/2019 - 01/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Nạp Tích Lũy Vật Phẩm  Hình Ảnh Số Lượng
200 Đá Tinh Quang 5
Kim Cương Khóa 300
Hồn Sarian 20
500 Tinh Trần Thạch 300
Kim Cương Khóa 500
Hồn Sarian 30
1000 Sao Lùn 5
Kim Cương Khóa 800
Hồn Sarian 50
1500 Lv 60 Mẫu Vũ Khí 3
Hộp Thần Cách 3 1
Phiếu Tầm Bảo 3
Hồn Sarian 100
3000 Lv 60 Mẫu Vũ Khí 1
Hộp Thần Cách 3 2
Phiếu Tầm Bảo 10
Hồn Sarian 100
5000 Lv 60 Mẫu Vũ Khí 1
Hộp Thần Cách 3 3
Phiếu Tầm Bảo 20
Hồn Sarian 100
10.000 Lv 60 Mẫu Vũ Khí 1
Túi mảnh đỏ 10
Mảnh Phù 100
Hồn Sarian 100
Hồn Ainetle 300
20.000 Lv 60 Mẫu Vũ Khí 1
Túi mảnh đỏ 20
Mảnh Phù 200
Hồn Sarian 200
Hồn Ainetle 700
30.000 Tinh Trần Thạch 2000
Túi mảnh đỏ 50
Mảnh Phù 300
Hồn Sarian 300
Hồn Ainetle 1000

Tiêu Phí Trả Lễ

Thời gian diễn ra: 29/10/2019 -01/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tiêu Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ tính khi tiêu bằng Kim Cương, không tính Kim Cương Khóa

Tiêu Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
500 Mảnh Thời Trang 10
Thần Lực 50000
Linh Thú Đan 50
1000 Linh Hồn Chính   80
Hồn Audala 80
Hồn Tian Ji 80
3000 Mảnh Thời Trang 50
Lv3 Vật Phòng 1
Lv3 Pháp Phòng 1
5000 Mảnh Thời Trang 100
Lv3 Vật Phòng 1
Lv3 Pháp Phòng 1
10.000 Lv3 Bảo Mệnh 1
Lv3 Hút Máu 1
Hồn Erding 100
20.000 Lv3 Cường Công 1
Hồn Erding 100
Lv3 Bạo 1
40.000 Phiếu Tầm Bảo 10
Hồn Erding 100
Hồn Nieer 100
60.000 Lv4 Vật Phòng 1
Lv4 PHáp Phòng 1
Phiếu Tầm Bảo 10
80.000 Túi Kỳ Tích 5
Phiếu Tầm Bảo 30
Trăng Sáng 5
Hồn Nieer 100
100.000 Đá Tinh Quang 20
Phiếu Tầm Bảo 50
Mặt Trời Chói Lòa 5
Hồn Nieer 100
150.000 Mảnh Thời Trang 500
Vũ Trụ 2
Phiếu Tầm Bảo 100
Hồn Nieer 100
200.000 Mảnh Thời Trang 800
Mảnh Edward 100
Mảnh Erding 100
Hồn Nieer 100

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 29/10/2019 -4/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 29/10/2019 -4/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ