Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Nhận Dạ Hành Giả Edward

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Nhận Dạ Hành Giả Edward 04.11.2019

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 05/11/2019 - 08/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Mốc Nạp Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
200 Túi Mảnh Lam 10
Lv 1 - Hộp Đá Lam 10
Tinh Trần Thạch 50
500 Túi Mảnh Lam 20
Lv 1 - Hộp Đá Lam 20
Tinh Trần Thạch 100
1000 Túi Mảnh Tím 10
Lv 1 - Hộp Đá Tím 10
Sao Lùn 5
1500 Túi Mảnh Tím 20
Lv 1 - Hộp Đá Tím 20
Trăng Sáng 2
Phiếu Tầm Bảo 5
3000 Túi Mảnh Cam 10
Lv 1 - Hộp Đá Cam 5
Trăng Sáng 5
Phiếu Tầm Bảo 10
5000 Túi Mảnh Cam 20
Lv 1 - Hộp Đá Cam 10
4 sao Vệ Linh 2
Phiếu Tầm Bảo 20
10000 Túi Mảnh Cam 30
Lv 1 - Hộp Đá Cam 20
Mặt Trời Chói Lóa 2
Mảnh Edward 150
20000 Túi Mảnh Đỏ 5
5 sao Vệ Linh 2
Mặt Trời Chói Lóa 3
Mảnh Edward 350
30000 Túi Mảnh Đỏ 10
Lv 1- Hộp Đá Cam 30
Mặt Trời Chói Lóa 5
Mảnh Edward 500

 

Tiêu Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 05/11/2019 - 08/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tiêu 4000 Kim Cương mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ tính khi tiêu bằng Kim Cương, không tính Kim Cương Khóa

Vật Phẩm  Linh Thú Đan Đá Tinh Quang Mảnh Phù Túi Mảnh Đỏ  Mảnh Edward
Hình Ảnh
Ngày 1
Số Lượng 300 20 100 10 100
Ngày 2
Số Lượng 500 50 200 15 200
Ngày 3
Số Lượng 800 100 300 20 300
Ngày 4
Số Lượng 1000 250 400 30 400

 

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 05/11/2019 - 08/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm

 

Top Nạp

Thời gian diễn ra: 05/11/2019 - 11/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Kho Báu Thần

Thời gian diễn ra: 05/11/2019 - 11/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ