Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Pháp Sư Tối Thượng Băng Thánh - Freud

Chuỗi Sự Kiện: Pháp Sư Tối Thượng Băng Thánh - Freud 15.10.2019

Nạp Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 15/10/2019 - 18/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Tích Lũy Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
500 Hộp Thiên Phú - Lv1 1
Phiếu Tầm Bảo 3
Mảnh Freud 5
1000 Hộp Thiên Phú - Lv1 3
Phiếu Tầm Bảo 5
Mảnh Freud 10
2000 Hộp Thiên Phú - Lv1 5
Phiếu Tầm Bảo 10
Mảnh Freud 20
3000 Hộp Thiên Phú - Lv2 1
 Mảnh Freud 30
Linh Thú Đan 10
Mảnh Rafina 300
5000 Mảnh Freud 50
Đá Tinh Quang 3
Linh Thú Đan 20
Mảnh Sarada 500
8000 Hộp Thiên Phú - Lv2 5
Đá Tinh Quang 5
Mảnh Freud 80
Mảnh Alice 1000
10000 Hộp Thiên Phú - Lv3 1
Túi Kỳ Tích 1
Mảnh Đồ Cam 10
Mảnh Freud 150
Hộp Đấu Kỹ - Cao 1
20000 Hộp Thiên Phú - Lv3 3
Túi Kỳ Tích 3
Mảnh Đồ Cam 20
Mảnh Freud 350
Hộp Thiên Phú - Lv3 1
30000 Hộp Thiên Phú - Lv3 5
Túi Kỳ Tích 5
Mảnh Đồ Cam 30
Mảnh Freud 500
Vũ Trụ 1

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 15/10/2019 - 21/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm

Vật Phẩm Hình Ảnh Sô Lượng Số Lần Giá đổi
Hắc Thiết 5000 10 1500 KC khóa
Linh Thú Đan 30 10 90vạn vàng
EXP Thần Cách 30 99 1800KC khóa
Túi Kỳ Tích 40 5 960 KC khóa
Lv1 - Hộp Đá Lam 40 5 960 KC khóa
Lv1 - Hộp Đá Tím 20 5 1560 KC khóa
Lv1 - Hộp Đá Cam 20 5 2400 KC
Lv1 - EXP 100 5 600 KC khóa
Tinh Thần Thạch 2400 10 720 KC khóa

CHUỖI EVENT NẠP LẦN ĐẦU

HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP NHANH

HƯỚNG DẪN TĂNG LỰC CHIẾN NHANH

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ TÂN THỦ

HƯỚNG DẪN MUA THẺ THÁNG

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC LINH SƯ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.