Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Tích Nạp - Tích Tiêu - Top Nạp

Chuỗi Sự Kiện: Tích Nạp - Tích Tiêu - Top Nạp 08.10.2019

Nạp Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 08/10/2019 - 11/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Tích Lũy Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
1000 Túi Mảnh Lam 10
Lv1-Hộp Đá Lam 10
Tinh Trần Thạch 50
2000 Túi Mảnh Lam 20
Lv1-Hộp Đá Lam 20
Tinh Trần Thạch 100
3000 Túi Mảnh Tím 10
Lv1-Hộp Đá Tím 10
Sao Lùn 5
5000 Mảnh Tian Ji 20
Lv1_Hộp Đá Tím 20
Trăng Sáng 2
7000 Mảnh Túi Cam 10
Lv1_Hộp Đá Cam 20
Trăng Sáng 2
10000 Mảnh Tian Ji 20
Lv1_Hộp Đá Cam 10
Vệ Linh 4 sao 2
15000 Mảnh Túi Cam 30
Lv1_Hộp Đá Cam 20
Mặt Trời Chói Lòa 2
Mảnh Edward 150
30000 Mảnh Túi Cam 5
Vệ Linh 5 sao 2
Mặt Trời Chói Lòa 3
Mảnh Edward 350
50000 Mảnh Túi Cam 10
Lv1_Hộp Đá Cam 30
Mặt Trời Chói Lòa 5
Mảnh Edward 500
Trận Pháp - Đại Sư 5

Tiêu Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 08/10/2019 - 11/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tiêu 2000 Kim Cương mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ tính khi tiêu bằng Kim Cương, không tính Kim Cương Khóa

Vật Phẩm  Linh Thú Đan  Đá Tinh Quang  Mảnh Phù  Túi Mảnh Đỏ  Mảnh Rita  Mảnh Halvern  Mảnh Edward 
Hình Ảnh
Ngày 1
Số Lượng 300 20 100 10 - - -
Ngày 2
Số Lượng 500 50 200 15 - - -
Ngày 3
Số Lượng - 100 300 20 300 - -
Ngày 4
Số Lượng 1000 250 400 - - 200 100

Top NẠP

Thời gian diễn ra: 08/10/2019 - 14/10/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Top nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Top Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
1 Hộp đấu kỹ - thần 2
Hộp thiên phú lv 4 1
Mảnh Edward 100
2 Hộp đấu kỹ - thần 1
Hộp thiên phú lv 4 1
Mảnh Halvern 200
3 Hộp đấu kỹ - thần 1
Hộp thiên phú lv 4 2
Mảnh Rita 300
4 Hộp đấu kỹ - thần 2
Hộp thiên phú lv 4 1
Linh Thú Đan 200
5 Hộp đấu kỹ - thần 1
Hộp thiên phú lv 4 1
Linh Thú Đan 100

CHUỖI EVENT NẠP LẦN ĐẦU

HƯỚNG DẪN TĂNG CẤP NHANH

HƯỚNG DẪN TĂNG LỰC CHIẾN NHANH

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ TÂN THỦ

HƯỚNG DẪN MUA THẺ THÁNG

Chú ý : Mọi thứ lấy Ingame làm chuẩn

CHÚC LINH SƯ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VUI VẺ KHI TRẢI NGHIỆM GAME

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP XIN HÃY BÌNH LUẬN CUỐI BÀI.