Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Tinh Linh Vẫy Gọi

Chuỗi Sự Kiện: Tinh Linh Vẫy Gọi 17.02.2020

Tích Nạp Ngày

Thời gian diễn ra: 2020.2.18 - 2020.2.21

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tích lũy Nạp Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Tích nạp chỉ tính khi đã nạp Kim Cương, không tính Xu

Mỗi ngày sẽ reset lại vể mốc đầu. Phải tự nhận quà bằng thủ công, qua ngày không nhận sẽ mất, quà không tự gửi về thư

Vòng May Mắn

Thời gian diễn ra: 2020.2.18 - 2020.2.21

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp 60KC sẽ nhận được 1 phiếu rút thưởng, đủ phiếu yêu cầu sẽ được quay vòng quay may mắn

Quà Tiêu Liên Tục

Thời gian diễn ra: 2020.2.18 - 2020.2.21

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

 Trong thời gian hoạt động,mỗi ngày tiêu 2000 Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng sau

 Tiêu liên tục trong 4 ngày mỗi ngày 2000 Kim Cương, sau 3 ngày nhận phần quà cực khủng

Top Nạp

Thời gian diễn ra: 2020.2.21 - 2020.2.24

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Quà Nạp Liên Tục

Thời gian diễn ra: 2020.2.21 - 2020.2.24

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động, Nạp 1000KC mỗi ngày sẽ nhận được các vật phẩm sau

Nạp liên tục 1000KC trong vòng 4 ngày liên tiếp khi hoạt động đang diễn ra sẽ nhận được các phần thưởng như sau

Kho Báu Thần

Thời gian diễn ra: 2020.2.18 - 2020.2.24

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 2020.2.18 - 2020.2.24

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 2020.2.18 - 2020.2.24

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm