Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Ước Nguyện Ngôi Sao

Chuỗi Sự Kiện: Ước Nguyện Ngôi Sao 23.03.2020

Nạp Đầu Mỗi Ngày

Thời gian diễn ra: 12/02/2020 - 23/02/2020

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng có giá trị, các phần thưởng tương ứng vào các ngày 2 4 6 8 10 12

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nạp đầu mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng như sau

Kho Báu Thần

Thời gian diễn ra: 2020.2.11 - 2020.2.17

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Vòng May Mắn

Thời gian diễn ra: 2020.2.11- 2020.2.14

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Top Nạp

Thời gian diễn ra: 2020.2.11- 2020.2.14

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Tiêu Phí Trả Lễ

Thời gian diễn ra: 2020.2.11- 2020.2.14

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra, Tiêu Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng. Chỉ tính khi tiêu bằng Kim Cương, không tính Kim Cương Khóa

Quà Nạp Liên Tục

Thời gian diễn ra: 2020.2.11- 2020.2.14

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động, Nạp 1000KC mỗi ngày sẽ nhận được các vật phẩm sau

Nạp liên tục 1000KC trong vòng 4 ngày liên tiếp khi hoạt động đang diễn ra sẽ nhận được các phần thưởng như sau

Tiêu Tích Lũy

Thời gian diễn ra: 2020.2.14- 2020.2.17

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Mua Giới Hạn

Thời gian diễn ra: 2020.2.14- 2020.2.17

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Trong thời gian hoạt động diễn ra. Có thể dùng Kim Cương, Kim Cương khóa, Vàng để đỏi vật phẩm. Lưu ý mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần đổi. 0h hàng ngày sẽ reset lại số lần giới hạn của từng vật phẩm

Vui Tầm Bảo

Thời gian diễn ra: 2020.2.14- 2020.2.17

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ