Thông Linh Sư

Gift Code Close
TIN TỨC

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Tinh Linh Vẫy Gọi 17/02/2020

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 2020.2.18 - 2020.2.21 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời

Chuỗi Sự Kiện: Hái Lộc Đầu Năm 03/02/2020

Quà Tiêu Liên Tục Thời gian diễn ra: 04/02/2020 - 11/02/2020 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong

Chuỗi Sự Kiện: Đón Lộc - Nhân quà HOT 27/01/2020

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 2020.1.28 - 2020.2.03 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời

Chuỗi Sự Kiện: Vui Xuân Bính Tý 20/01/2020

Nạp Đầu Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 19/01/2020 - 30/01/2020 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian

Sự Kiện Thần Tài Tết 21/01/2020

Thời gian diễn ra: 0h 21/01/2020 - 23h59 28/01/2020 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Điều Kiện nhận thưởng: Nạp

Chuỗi Sự Kiện: Nhẫn Giả Laira 13/01/2020

Quà Nạp Liên Tục Thời gian diễn ra: 2020.1.14 - 2020.1.17 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời

Chuỗi Sự Kiện: Huyết Nha Dực - Erding 06/01/2020

Nạp Đầu Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 07/01/2020 - 18/01/2020 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Nữ Hoàng Ai Cập Nieer 30/12/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 2019.12.31 - 2020.1.3 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Vòng Quay Vũ Trụ 23/12/2019

Nạp Đầu Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 24/12/2019 - 04/01/2020 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian diễn ra

Chuỗi Sự Kiện: Skin HOT Digi Girl 23/12/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 17/12/2019 - 20/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Quà Nạp Liên

Chuỗi Sự Kiện: Tinh Linh Lilian 09/12/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 10/12/2019 - 13/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Nữ Hoàng Băng Giá Sia 04/12/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 03/12/2019 - 06/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Quà Nạp Liên