Thông Linh Sư

TIN TỨC

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Huyết Nha Dực - Erding 06/01/2020

Nạp Đầu Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 07/01/2020 - 18/01/2020 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Nữ Hoàng Ai Cập Nieer 30/12/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 2019.12.31 - 2020.1.3 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Vòng Quay Vũ Trụ 23/12/2019

Nạp Đầu Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 24/12/2019 - 04/01/2020 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian diễn ra

Chuỗi Sự Kiện: Skin HOT Digi Girl 23/12/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 17/12/2019 - 20/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Quà Nạp Liên

Chuỗi Sự Kiện: Tinh Linh Lilian 09/12/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 10/12/2019 - 13/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Nữ Hoàng Băng Giá Sia 04/12/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 03/12/2019 - 06/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Quà Nạp Liên

Chuỗi Sự Kiện: LuCa và những người bạn 26/11/2019

Tiêu Phí Trả Lễ Thời gian diễn ra: 26/11/2019 - 29/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Mừng Update Nguyệt Thố-HuaLi 19/11/2019

Nạp Đầu Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 18/11/2019 - 29/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian diễn

Chuỗi Sự Kiện: Tăng Cấp Đột Biến 14/11/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 15/11/2019 - 18/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Minh Tinh Lilian 12/11/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 12/11/2019 - 15/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Bộ 3 Kuru Eva Katarina 27/11/2019

Tiêu Phí Trả Lễ Thời gian diễn ra: 08/11/2019 - 11/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Nhận Dạ Hành Giả Edward 04/11/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 05/11/2019 - 08/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt