Thông Linh Sư

Gift Code Close
TIN TỨC

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Pháp Sư Tối Thượng Băng Thánh - Freud 15/10/2019

Nạp Tích Lũy Thời gian diễn ra: 15/10/2019 - 18/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt động

Chuỗi Sự Kiện: Nhà Thông Thái Alice 13/10/2019

Nạp Liên Tục Thời gian diễn ra: 12/10/2019 - 18/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Tích Nạp - Tích Tiêu - Top Nạp 08/10/2019

Nạp Tích Lũy Thời gian diễn ra: 08/10/2019 - 11/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt động

Phong Ấn Cố Đại - Phong Ấn Thứ 3 08/10/2019

Thời gian diễn ra: 07/10/2019 - 10/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Chào mừng các Linh Sư đến với

Phúc Lợi riêng áp dụng cho S39 và S40 11/10/2019

Thời gian diễn ra: 06/10/2019 - 08/10/2019 Phạm Vi Áp Dụng: S39 và S40 Phong Ấn cổ đại Thứ 2 đã được giải trừ, vậy là

Sự Kiện: Liên Nạp - Liên Tiêu 04/10/2019

Nạp Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 04/10/2019 - 10/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ - Trong thời gian hoạt

Phong Ấn Cố Đại - Phong Ấn Thứ 2 04/10/2019

Thời gian diễn ra: 04/10/2019 - 07/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Chào mừng các Linh Sư đến với

Phong Ấn Cổ Đại - Phong Ấn Thứ Nhất 07/10/2019

Thời gian diễn ra: 01/10/2019 - 03/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Chào mừng các Linh Sư đến với

Tích Nạp - Tiêu Phí Trả Lễ 02/10/2019

Nạp Tích Lũy Thời gian diễn ra: 01/10/2019 - 03/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Nạp lần đầu x2 - Áp dụng cho tất cả các nạp và đổi xu lần đầu tiên 02/10/2019

Chào mừng các Linh Sư đến với thế giới Thông Linh - Nữ Thần Sofia gửi đến cho các thần dân Linh Sư 1 phúc

Luca Mộng Giả và những người bạn 25/09/2019

Thời gian: 0h00 25/09 - 23h59h 28/09/2019 Phạm vi áp dụng: Tất cả các cụm máy chủ Tham gia event triệu hồi Dị Tiến Sĩ

New Event Vòng May Mắn + Tiêu Tích Lũy 25/09/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 23/09/2019 - 29/09/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt