Thông Linh Sư

Gift Code Close
TIN TỨC

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Skin HOT Digi Girl 23/12/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 17/12/2019 - 20/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Quà Nạp Liên

Chuỗi Sự Kiện: Tinh Linh Lilian 09/12/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 10/12/2019 - 13/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Nữ Hoàng Băng Giá Sia 04/12/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 03/12/2019 - 06/12/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Quà Nạp Liên

Chuỗi Sự Kiện: LuCa và những người bạn 26/11/2019

Tiêu Phí Trả Lễ Thời gian diễn ra: 26/11/2019 - 29/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Mừng Update Nguyệt Thố-HuaLi 19/11/2019

Nạp Đầu Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 18/11/2019 - 29/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian diễn

Chuỗi Sự Kiện: Tăng Cấp Đột Biến 14/11/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 15/11/2019 - 18/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Minh Tinh Lilian 12/11/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 12/11/2019 - 15/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Bộ 3 Kuru Eva Katarina 27/11/2019

Tiêu Phí Trả Lễ Thời gian diễn ra: 08/11/2019 - 11/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Nhận Dạ Hành Giả Edward 04/11/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 05/11/2019 - 08/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Cốt Linh Sarian và thu phục Long Nữ Ainette 28/10/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 29/10/2019 - 01/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Vòng Quay Phượng Hoàng 26/10/2019

Chào mừng các Linh Sư đến với thế giới Thông Linh - Vòng xoay may mắn Phượng Hoàng là vòng xoay giúp

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Nữ Robot Laira 26/10/2019

Tích Tiêu Thời gian diễn ra: 26/10/2019 - 28/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian hoạt