Thông Linh Sư

TIN TỨC

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Cốt Linh Sarian và thu phục Long Nữ Ainette 28/10/2019

Tích Nạp Ngày Thời gian diễn ra: 29/10/2019 - 01/11/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Vòng Quay Phượng Hoàng 26/10/2019

Chào mừng các Linh Sư đến với thế giới Thông Linh - Vòng xoay may mắn Phượng Hoàng là vòng xoay giúp

Chuỗi Sự Kiện: Nhận Nữ Robot Laira 26/10/2019

Tích Tiêu Thời gian diễn ra: 26/10/2019 - 28/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Bộ 3 Thần Tinh Linh 22/10/2019

Nạp Tích Lũy Thời gian diễn ra: 22/10/2019 - 25/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt động

Chuỗi Sự Kiện: Băng Thánh -Freud 22/10/2019

Tiêu Tích Lũy Thời gian diễn ra: 19/10/2019 - 21/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt

Thay đổi phần thưởng Quà Sôi Nổi 15/10/2019

Độ Sôi Nổi Thời gian diễn ra: 0h 15/10/2019 - 23h59 21/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ - Phần thưởng

Chuỗi Sự Kiện: Pháp Sư Tối Thượng Băng Thánh - Freud 15/10/2019

Nạp Tích Lũy Thời gian diễn ra: 15/10/2019 - 18/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt động

Chuỗi Sự Kiện: Nhà Thông Thái Alice 13/10/2019

Nạp Liên Tục Thời gian diễn ra: 12/10/2019 - 18/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ  Trong thời gian hoạt

Chuỗi Sự Kiện: Tích Nạp - Tích Tiêu - Top Nạp 08/10/2019

Nạp Tích Lũy Thời gian diễn ra: 08/10/2019 - 11/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Trong thời gian hoạt động

Phong Ấn Cố Đại - Phong Ấn Thứ 3 08/10/2019

Thời gian diễn ra: 07/10/2019 - 10/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ Chào mừng các Linh Sư đến với

Phúc Lợi riêng áp dụng cho S39 và S40 11/10/2019

Thời gian diễn ra: 06/10/2019 - 08/10/2019 Phạm Vi Áp Dụng: S39 và S40 Phong Ấn cổ đại Thứ 2 đã được giải trừ, vậy là

Sự Kiện: Liên Nạp - Liên Tiêu 04/10/2019

Nạp Mỗi Ngày Thời gian diễn ra: 04/10/2019 - 10/10/2019 Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ - Trong thời gian hoạt