Thông Linh Sư

Gift Code Close
TIN TỨC

Tin Tức

Ngày 29/09 Ra mắt máy chủ S31,32,33 29/09/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S31,32,33 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện

Ngày 28/09 Ra mắt máy chủ S28,29,30 28/09/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S28,29,30 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện

【 Thông báo 】: Khắc phục hoàn tất Event Tích nạp + Tích tiêu 28/09/2019

Thời gian fix xong Event : 17h - 28/9 Tích tiêu : bây giờ tiêu sẽ có thể nhận được , các Linh sư có thể tiến

Ngày 27/09 Ra mắt máy chủ S25,26,27 27/09/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S25,26,27 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện

Ngày 24/09 Ra mắt máy chủ S21,22,23 24/09/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S21,22,23 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện

Hướng dẫn lưu Game về máy IOS và Android 23/09/2019

Hệ điều hành IOS - Bước 1: Mở trình duyệt Safari ở trên hệ điều hành IOS lên - Bước 2: Điền tên miền

Ngày 23/09 Ra mắt máy chủ S18,19,20 23/09/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S18,19,20 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện

Ngày 21/09 Ra mắt máy chủ S10,11,12 22/09/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S10,11,12 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện

Ngày 22/09 Ra mắt máy chủ S13,14,15,16,17 02/10/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S13,14,15,16,17 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự

Ngày 21/09 Ra mắt máy chủ S6,7,8,9 02/10/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S6,7,8,9 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện

Ngày 21/09 Ra mắt máy chủ S5 22/09/2019

Tưng bừng chào mừng máy chủ S5 tại Thông Linh Sư - Mangaplay, Nữ Thần Sofia giới thiệu chuỗi sự kiện open Sever

Chính Thức Khai Mở KHÔNG RESET 10h00 21/09/2019 02/10/2019

KHAI MỞ CHÍNH THỨC - KHÔNG RESET ═════════════════════════  Khai mở: 10:00 Sáng - 21/09/2019  Ngày