Thông Linh Sư

Sự Kiện

Giới thiệu hệ thống Pet - Thú Cưỡi Siêu KUTE

Giới thiệu hệ thống Pet - Thú Cưỡi Siêu KUTE 31.08.2019

Chào mừng các Linh Sư đã đến thế giới Thông Linh.

- Ngoài nhựng Tinh Linh hùng bá phò tá các Linh Sư chinh phục thế giới Thông Linh thì vẫn còn sự hỗ trợ khác đến từ những con thú cưng.

- Thú cung này các Linh Sư có thể vừa cưỡi và cho ra trận được.

- Điều đặc biệt là mỗi thú cưỡi sẽ có 1 bộ kỹ năng riêng biệt. Có thể nâng cấp kỹ năng của thú cưỡi để tăng lực chiến 1 cách đáng kể

- Kỹ năng thú cưỡi phụ thuộc vào cấp độ của thú cưỡi - Cấp độ thú cưỡi phụ thuộc vào Level của nhân vật chính. Cấp thú cưỡi không thể vượt quá cấp của nhân vật

- Nâng cấp thú cưỡi càng cao sẽ mở thêm được kỹ năng của thú cưỡi

- Sử dụng Linh Thú Đan để tăng cấp kinh nghiệm cho Thú Cưỡi

- Linh Thú Đan 

- Sau khi tăng cấp cho thú cưỡi sẽ mở thêm kỹ năng. Có thể tăng cấp kỹ năng của thứ cưỡi để tăng thêm lực chiến và thăng thêm sát thương khi ra trận

- Lưu ý: Thú cưỡi là 1 dạng đặc biệt, không đươc di chuyển và cũng không thể cất vào. Chỉ có thể thay đổi Thú cưỡi khác ra trận