Thông Linh Sư

Sự Kiện

Hướng dẫn cách farm Kim Cương Khóa mỗi ngày

Hướng dẫn cách farm Kim Cương Khóa mỗi ngày 03.09.2019

Chào mừng các Linh Sư đã đến thế giới Thông Linh.

- Trong bài viết này Nữ Thần Sofia sẽ hướng dẫn các Linh Sư cách để cày chay farm Kim Cương Khóa mỗi ngày 1 cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất

1. Like dạo mỗi ngày sẽ nhận được 10 KC khóa

2. Boss Thủ Lĩnh

3. Xếp hình mỗi ngày

4. Chiến Dịch

5.  Hoạt động sôi nỗi 

6. Hoàn thành mục tiêu

7. Quà điểm danh mỗi ngày

8. Quà thăng Cấp Đội