Thông Linh Sư

Sự Kiện

Hướng Dẫn Cách Lên Cấp Nhanh

Hướng Dẫn Cách Lên Cấp Nhanh 30.08.2019

Chào mừng các Linh Sư đến với thế giới Thông Linh

- Sau khi ký khế ước thông linh với các Tinh Linh. Các Linh Sư cần phải thăng cấp độ nhanh để tiện việc quản lý các Tinh Linh và đủ điều kiện để thu phục các Tinh Linh cấp cao. Nữ thần Sofia sẽ hướng dẫn các Linh Sư những cách thăng cấp nhanh nhất

1. Nhiệm Vụ chính tuyến

2. Boss

3. Treo máy 

4. Vượt ai Mạo Hiểm

5. Vượt ải Phó Bản

6. Quà Thăng Cấp