Thông Linh Sư

Sự Kiện

Hướng dẫn Clear Cache

Hướng dẫn Clear Cache 30.08.2019

Chào các Linh Sư đã ký khế ước Thông Linh với các Tinh Linh. Nữ thần Sofia sẽ hướng dẫn các bạn cách clear Cache để làm mới lại dữ liệu mỗi khi Game có Update

-Để xóa Cache, bạn hãy thực hiện xóa Cache trình duyệt đang dùng.

-Dùng phím tắt: CTRL + SHIFT + DEL - chọn OK hoặc DELETE

Trình duyệt Chrome

- Mở trình duyệt Chrome lên nhấn vào biểu tượng công cụ hỗ trợ chọn Công cụ khác (Tools) sau đó nhấn vào dòng Xóa dữ liệu duyệt (Clear browsing data) hoặc sử dụng phím tắt: Ctrl + Shift + Delete.

- Đánh dấu chọn vào dòng Làm trống bộ nhớ cache (Empty the cache) và bấm Xóa dữ liệu duyệt web (Clear browsing data).

- Hoàn thành.

Trình duyệt Internet Explorer

- Mở trình duyệt Internet Explore (IE), chọn Tools, chọn Internet Options.

 

- Ở phần General, vào Delete, đánh dấu chọn vào dòng Temporary Internet Files sau đó nhấn Delete.

- Hoàn thành.

- Chọn Temporary Internet Files để xóa Cache sau đó nhấn Delete

Trình duyệt Firefox

- Mở giao diện FireFox lên chọn Tab Tools vào Options.

- Kế đến vào Tab Advanced, chọn Network và nhấn chữ Clear Now.

- Hoàn thành.

Trình Duyệt Cốc Cốc

- Mở trình duyệt Cốc Cốc lên nhấn vào biểu tượng công cụ hỗ trợ chọn Công cụ khác (Tools) sau đó nhấn vào dòng Xóa dữ liệu duyệt (Clear browsing data) hoặc sử dụng phím tắt: Ctrl + Shift + Delete.

- Đánh dấu chọn vào dòng Làm trống bộ nhớ cache (Empty the cache) và bấm Xóa dữ liệu duyệt web (Clear browsing data).

- Hoàn thành.