Thông Linh Sư

Sự Kiện

Hướng dẫn Tăng Lực Chiến cực nhanh và cực mạnh

Hướng dẫn Tăng Lực Chiến cực nhanh và cực mạnh 30.08.2019

Chào mừng các Linh Sư đã đến thế giới Thông Linh.

Nữ Thần Sophia sẽ hướng dẫn các Linh Sư cách tăng lực chiến hữu hiệu nhất

Cách thứ 1: Nạp thẻ nạp càng nhiều lực chiến càng mạnh

Cách thứ 2: 

- Chiêu mộ Tinh Linh có phẩm chất cao 

- Chế tạo trang bị phẩm Cam hoặc Đỏ

- Cường hóa trang bị

- Khảm Đá

- Tăng cấp sao cho Tinh Linh

- Khảm Thần Cách

- Chiêu mộ và tăng cấp thú cưỡi

- Khảm Phù Văn

Cách thứ 3: Nếu các Linh Sư vẫn chưa tăng được lực chiến như ý muốn thì hãy quay lại cách thứ 1 để dễ dàng và nhẹ hàng hơn