Thông Linh Sư

Sự Kiện

Hướng dẫn Tạo Bang Hội -Chia phe Linh Sư

Hướng dẫn Tạo Bang Hội -Chia phe Linh Sư 31.08.2019

Chào mừng các Linh Sư đã đến thế giới Thông Linh.

- Trong bài viết này Nữ Thần Sofia sẽ hướng dẫn các Linh Sư các tạo Bang hội, nơi quy tụ các Linh Sư tài giỏi về cùng 1 nhà để thống lĩnh thế giới và lập lại trật tự

- Điều kiện tạo Bang: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ chính tuyến theo yêu cầu sẽ mở tính năng lập Bang hội

- Tạo bang hội

- Để tạo bang hội, các Linh Sư cần chuẩn bị 200KC khóa. Lựa chọn tên mà các Linh Sư muốn tạo, sau đó hãy tự chọn cho Bang mình 1 huy hiệu cực đẹp và cực ngầu nhé

- Có rất nhiều Huy Hiệu để tạo nên sự khác biệt của từng Bang Hội trong thế giới Thông Linh