Thông Linh Sư

Sự Kiện

Lần Đầu đăng nhập tặng 1.000.000 vàng + 5000 Kim Cương Khóa

Lần Đầu đăng nhập tặng 1.000.000 vàng + 5000 Kim Cương Khóa 16.09.2019

Chào mừng các Linh Sư đến với thế giới Thông Linh

- Nữ Thần Sofia sẽ hướng dẫn các bạn những phúc lợi khi gia nhập thế giới Thông Linh. Những quyền lời mà các Linh Sư sẽ nhận được khi vừa ký khế ước với các Tinh Linh  

Lần đầu đăng nhập nhận ngay Danh Hiệu miễn phí

Nhận ngay 1.000.000 +  5000 khi vừa đăng nhập vào game đươc gửi qua thư

Nhận ngay 500 mảnh thời trang để đổi trang phục được gửi qua thư

Điểm danh 7 ngày đang nhập nhận ngay Tinh Linh Cam - Thiên Nữ Audala

Chia sẽ trực tiếp trong game nhận quà ngập tràn (Phần Thưởng được gửi qua thư)

Hướng dẫn cách nhận:

B1: Đăng kí và đăng nhập vào game https://thonglinhsuh5.com

B2: Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ giải đoạn đầu để nhận tính năng điểm danh 7 ngày

B3: Đăng nhập mỗi ngày, ngày thứ 7 sẽ nhận được Thiên Nữ - Audala

Note: Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần