Thông Linh Sư

Sự Kiện

Quà 7 Ngày Đăng Nhập

Quà 7 Ngày Đăng Nhập 16.09.2019

Chào các Linh Sư đã ký khế ước Thông Linh với các Tinh Linh. Nữ thần Sofia sẽ hướng dẫn các bạn sau khi ký khế ước thông linh với các Tinh Linh. Các Linh Sư chỉ cần đăng nhập điểm danh 7 ngày liên tục sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hấp dẫn

Quà đăng nhập ngày 1

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Kim Cương Khóa 300
Vàng 100000
Sách trận pháp - Sơ 2
Hắc Thiết 100

Quà đăng nhập ngày 2

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Đấu Sĩ KaBuKaBu 1
Phiếu Tầm Bảo 1
Mảnh KaBuKaBu 100
Vàng 300000

Quà đăng nhập ngày 3

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Tam Vĩ Hồ 1
Linh Thú Đan 100
Siêu Pha Lê 3
Vàng 500000

Quà đăng nhập ngày 4

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Siêu Pha Lê 5
Kim Cương Khóa 200
Phiếu Tầm Bảo 2
Vàng 800000

Quà đăng nhập ngày 5

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Kim Cương Khóa 500
Lv 1 - Hộp Đá Tím 1
Lv 3 - Hộp Phù Tím 2
Vàng 800000
Hôp Thần Cách II 1

Quà đăng nhập ngày 6

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Sứ Giả Vinh Diệu 1
Vàng 1000000
Linh Thú Đan 100
Lv 1 - Hộp Đá Tím 2
Hôp Thần Cách II 1

Quà đăng nhập ngày 7

Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Thiên Nữ Adudala 1
Kim Cương Khóa 300
Vàng 1200000
Linh Thú Đan 200