Thông Linh Sư

Sự Kiện

Sự Kiện HOT: Tích Lũy Nạp Cuối Tuần

Sự Kiện HOT: Tích Lũy Nạp Cuối Tuần 29.03.2020

Thời Gian: Áp dụng từ 28/03 - 30/03

Áp dụng: Tất cả các cụm máy chủ

Cách nhận: 

  • Quy đổi Kim Cương đạt mốc sẽ nhận được các phần thưởng sau
  • Phần thưởng sẽ phụ thuộc vào giá trị quy đổi Kim Cương (xem bảng bên dưới)

Lưu ý: Mỗi mốc chỉ được nhận 1 lần, 0h hàng ngày hệ thống sẽ gửi quà qua thư, check thư để nhận phần thưởng

Vật Phẩm Số Lượng Mốc Nạp
Vàng 200.000 50KC
Tinh Hoa Mảnh 50
Tinh lực Vườn  50
Thần Lực 50
Mảnh Đồ Cam 300 250KC
KC khóa 500
Mảnh thời trang 10
Thuốc EXP-Lv5 200
Lv10-Hộp Phù Cam 1 500KC
Đá Tinh Quang 70
Lv3-Đá Tốc Độ 2
Mặt Trời Chói Loà 20
Hộp Đấu Kỹ-Thần 5 1000KC
Lv5-Hộp Báu 3
Hộp Thiên Phú-Lv4 2
Hộp Thần Cách IV 2
Thẻ Cam ngẫu nhiên 1 3000KC
KC 2000
Túi Mảnh Đỏ 200
Mặt Trời Chói Loà 80
Vũ Trụ 50 5000KC
Đá Tinh Quang 200
Tinh Trần Thạch 1000
Lv20-Hộp Phù Tím 2