Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Sự Kiện mời bạn Chơi GAME

Sự Kiện mời bạn Chơi GAME 10.02.2020

Thời Gian: Áp dụng vĩnh viễn

Áp dụng: Full Server

Cách nhận: Mỗi khi có Server mở ra, người chơi cũ mời được bạn bè chơi GAME TLSH5, khi tạo đăng kí tài khoản và tham gia vào thế giới Thông Linh ở SERVER MỚI NHẤT và nạp ít nhất 1000KC thì người giới thiệu sẽ nhận được 1000 mãnh Tướng Cố Linh SARIAN

Ví dụ: Nhân vật A ở server S4 giới thiệu được cho 1 người bạn chơi ở S76 là nhân vật B. Chỉ cần nhân vật B nạp 1000KC thì nhân vật A sẽ được tặng 1000 mãnh Tướng Cố Linh SARIAN

Lưu ý: Quà chỉ tặng 1 lần, muốn nhận thêm lần thứ 2 phải giới thiệu được thêm 1 người mới