Thông Linh Sư

Sự Kiện

Thẻ Tháng: Hắc Thiết - Diệu Kim

Thẻ Tháng: Hắc Thiết - Diệu Kim 30.08.2019

 

Chào mừng các Linh Sư đã đến thế giới Thông Linh.

Nữ Thần Sophia sẽ giới thiệu đến các Linh Sư hệ thống thẻ tháng của game

Vật phẩm nhận được sau khi mua thẻ Tháng Hắc Thiết

- EXP Auto + 10%

- Vàng Auto + 15%

- Quà Offline + 6 giờ

Hàng Ngày
Nhận Ngay 300
Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Phiếu Tầm Bảo 2
Kim Cương Khóa 100
Tinh Lực Vườn 50

 

30 ngày
Kim Cương Hình Ảnh Số Lượng
Kim Cương 60
Kim Cương Khóa 3000
Phiếu Tầm Bảo 1500

 

Vật phẩm nhận được sau khi mua thẻ Tháng Diệu Kim

- EXP Auto + 20%

- Vàng Auto + 40%

- Quà Offline + 12 giờ

Hàng Ngày
Nhận Ngay 888
Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Phiếu Tầm Bảo 100
Kim Cương Khóa 2
Tinh Lực Vườn 200

 

30 ngày
Kim Cương Hình Ảnh Số Lượng
Kim Cương 3000
Kim Cương Khóa 60
Phiếu Tầm Bảo 6000