Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Thông Báo - Thay đổi phần thưởng Tân Thủ

Thông Báo - Thay đổi phần thưởng Tân Thủ 06.11.2019

Thời Gian:  10h ngày 07/11/2019

Phạm vi áp dụng: Chỉ dành riêng cho Nhân Vật mới

Để chuẩn bị cho 1 phiên bản Big Update sắp tới, NPH sẽ thay đổi quà hỗ trợ New Server và tặng theo những vật phẩm có giá trị khác

 Nội Dung thay đổi

1. Bỏ nhận 5000KC khóa thông qua thư khi mới tạo nhân vật

2. Toàn bộ Code Thần Long 1~9 sẽ hết hạn sử dụng từ 0h ngày 07/11/2019

3. Quà NewServer sẽ được gửi thông qua thư khi nhân vật đạt cấp 60 và các vật phầm hỗ trợ có giá trị khác

4. Hệ thống sẽ tự động gửi quà NewServer đến những nhân vật đã đạt cấp 60 ở ngày đầu tiên của Server mới

Ví dụ: Ngày 05/11/2019 Khai mở S53, thì 0h ngày 06/11/2016 hệ thống sẽ tự động gửi quà đến các nhân vật đã đạt cấp 60.

Thông tin chi tiết các phần thưởng thay đổi dành cho NewServer

Điều kiện nhận Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
Nhân Vật ngày đầu đạt cấp Lv 60 Kim Cương 1000
Kim Cương Khóa 2000
Vàng 999999
Mảnh Đồ Cam 1000
Thẻ Cam ngẫu nhiên 1
Thẻ Tím Ngẫu Nhiên 1
Túi Mảnh Đỏ 10
Hộp tr.bị không cấp bậc 1